Make your own free website on Tripod.com

banner_flags.gif

MRHS Hymns
Milestones
Alumni Gallery
MRHS QC Alumni Association
Class Notes
Class List
Directory
Archives
Alumni Ezine
Reunions and Events
Silver Jubilees
Alumni Links

 

MANUEL ROXAS HIGH SCHOOL HYMN

(Hiyas ng Aming Dunong)

Titik at Musika ni: Eudenice Palaruan

 

Puso naming kabataan

umuusbong ang buong pag-asa

Tulong ng guro't magulang

kaunlaran ay makamtan

Patnubay ng aklat

siyang sandata naming tapat

mga ginintuang pangaral

siyang tunay naming lakas

Hiyas ng aming dunong

kami'y nagpapasalamat

Tagumpay ng aming kinabukasan

ay tagumpay naming lahat

Ilang taon man ang lumipas

maging ilang libong bukas

Mananatili ang pagmamahal sa iyo.

O Manuel Roxas High mananatili ang

Pagmamahal sa iyo, O Manuel Roxas

 

courtesy of Janet Ada Zaens

Valedictorian, 9T3

 

TANGLAW NG KABATAAN

Titik: Tommy T. and Joy V.

        Musika: Joy V.

 

Hinubog mo kami, naging matibay na

Sandigan at gabay, ng aming buhay

kami ay lumayo, dala ang tikas na

iyong ipinabaon, para sa aming buhay

Ngayon kamiy  nagpupugay, sa tulong ng maykapal

sa iyong bagong punla, kamiy iyong kaakbay

koro :

aming pangako, aming ibabalik

ning-ning at kisig, na sa iyo ay nakamit

ang MRHS, ay tanglaw ng kabataan

ngayon at mag-pakailanman!